Evropský den jazyků (European Day of Languages)

Evropský den jazyků (European Day of Languages)

I v letošním školním roce jsme si v hodinách cizích jazyků (Aj, Nj, Rj) připomněli Evropský den jazyků, který se už od roku 2001 pravidelně slaví dne 26. září. Hlavním cílem tohoto dne je zvýšení povědomí o jazykové různorodosti Evropy, a také připomenutí nutnosti učit se a zvládat více jazyků. Žáci 5. – 9. ročníku vypracovali zajímavé projekty, které jsou vystaveny v budově školy.

Mgr. Jarmila Maňasová