EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2022

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2022

Na konci září jsme si v rámci hodin AJ, NJ a RJ opět připomínali jazykovou rozmanitost Evropy v souvislosti s Evropským dnem jazyků (26. září). Žáci v jednotlivých ročnících vypracovávali jednoduché projekty, bavili se o jazykových zvláštnostech, snažili se rozpoznávat cizí jazyky na základě krátkých zvukových ukázek a vyplňovali zajímavá interaktivní cvičení, která se k tomuto dni pojila. Do všech aktivit se žáci bez váhání zapojili a výsledky jejich snažení teď zdobí chodby naší školy.

Mgr. Jarmila Maňasová