Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V průběhu posledního zářijového týdne jsme opět tvořili projekty k Evropskému dni jazyků (26. září).

V hodinách anglického, německého a ruského jazyka žáci zpracovávali základní informace nebo zajímavosti o evropských či anglicky mluvících zemích, kreslili obrázkové slovníčky a psali krátká vyprávění. Povedené práce teď zdobí třídy, učebny a chodby školy.

                                                                                                                                Mgr. Jarmila Maňasová