Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda

Ve středu 10. května proběhl na ZŠ Zlín Štípa další ročník Ekologické olympiády. Naši školu reprezentovaly žákyně Amálie Kozubíková (8.A) a Gabriela Zichová (8.B).

Soutěž se skládala celkem ze čtyř bodovacích části. Nejdříve proběhl obecný ekologický test a test o ochraně přírody. Následovala botanická a zoologická poznávačka organismů. Hodnocen byl i vstupní projekt, který žákyně odevzdávaly před soutěží. Letošní název úkolu byl „Jak se Tvá obec zapojuje do ekologických aktivit?“. Díky aktivnímu městu Slavičín bylo o čem psát (výměna veřejného osvětlení, kotelna na biomasu, obnova studánek, výsadba stromových alejí či projekt Cirkula).

Z celkem 31 přihlášených žáků 8. a 9. ročníku se Amálce podařilo získat moc pěkné 13. místo a Gabriele 21. místo.  Oběma žákyním děkuji za svědomitý přístup k soutěži.

                                                                                                                                              Mgr. Hana Majeriková