Easter in Britain

Easter in Britain

Velikonoční tradice v Anglii se trochu liší od těch našich. Nesou se převážně ve znamení čokoládových vajíček či zajíčků a neobvyklých aktivit jako je např. kutálení malovaných vajíček z travnatého kopečku.

V týdnu před Velikonocemi jsme se tedy v hodinách anglického jazyka seznamovali s velikonočními zvyky ve Velké Británii. Děti si pomocí interaktivních cvičení, videí, soutěží a nejrůznějších skupinových aktivit osvojily a prohloubily slovní zásobu a na závěr vyrobily obrázkové slovníky. Všechny aktivity děti velmi bavily.

                                                                                                                 Mgr. Jarmila Maňasová