Do Vídně nejen za zábavou

Do Vídně nejen za zábavou

Když se řekne Vídeň, mnohým se začnou sbíhat sliny na Sachrův dort a výbornou kávu, spíše mladší generace si pak vybaví dovádění v Prátru. Ti, kteří se učí jako druhý cizí jazyk němčinu, měli možnost něco z toho také ochutnat.

26. dubna se vydalo 43 žáků 9. ročníku se svými vyučujícími na cestu, která trvala téměř čtyři hodiny. Čas nám krátil pan průvodce poučným vyprávěním o zajímavostech ve městech, kterými se projíždělo. Po příjezdu do Vídně jsme nejprve v Přírodovědném muzeu zhlédli úžasné exponáty, které nejsou k vidění nikde v Evropě. Poté jsme si udělali procházku historickým centrem kolem hlavních památek, jako např. chrám sv. Štěpána, budova parlamentu a radnice, palácový komplex Hofburg – sídlo prezidenta, ale také Rakouské národní knihovny a řady muzeí aj.

Jako poslední jsme navštívili zábavní park Prátr – pro žáky asi nejlepší závěr celého dne. Za krásného slunečného počasí se všichni dostatečně vyřádili na rozličných atrakcích, a tak znavení, ale spokojení, mohli odjíždět domů. Na skvěle prožitý den plný zážitků budeme vzpomínat ještě dlouho.

                                                                                                                                              Mgr. Adriana Maňasová