Distanční výuka očima rodičů

Distanční výuka očima rodičů

V závěru loňského roku jsme požádali rodiče v rámci dotazníkového šetření společnosti Kalibro o odpovědi na 12 otázek týkajících se distanční výuky. Chci poděkovat za velkou účast, neboť dotazník vyplnilo 257 rodičů.

Vážíme si spolupráce, která je pro nás důležitá a která pomáhá překonávat toto složité období žákům, vám rodičům i učitelům. Zabýváme se i jednotlivými připomínkami či náměty, pokud jsou v naší kompetenci. Do ní nespadá otevření školy či zrušení distanční výuky. Máme rovněž od ministerstva školství doporučený počet hodin přímé on-line výuky. Jsem rád, že jsme mohli uspokojit všechny požadavky na zapůjčení techniky a díky sponzorskému daru máme další notebooky k dispozici.

V příloze najdete shrnutí odpovědí na několik zásadních otázek, které ukazuje, že tuto složitou situaci společně zvládáme velmi dobře. Za to vám chci ještě jednou poděkovat a vyslovit přesvědčení, že se brzy s dětmi setkáme ve škole. Přeji hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce.

 PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

 

Distanční výuka očima rodičů

  Název souboru Typ souboru
pdf Distanční výuka očima rodičů pdf