Deváťáci budou na zkoušky připraveni

Deváťáci budou na zkoušky připraveni

V souladu s rozhodnutím ministra školství zahájila škola přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky.             
Ze 48 žáků, kteří zkoušky budou konat, jich nabídku školy využilo 94 %. Přístup a zájem nás velmi potěšil. 45 žáků se při zajištění všech přísných hygienických podmínek ve třech skupinách dvakrát týdně schází k výuce a intenzivně se připravují na první důležitou zkoušku v jejich životě. Věříme, že 8. června budou úspěšní a splní se jim přání studovat obor podle svého výběru. Jejich úspěch bude i naší radostí z dobře odvedené práce.

                                                                                                              PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy