Den Země na 1. stupni

Den Země na 1. stupni

V pátek 20. 4. 2018 proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země.

Jeho účelem bylo naučit žáky odpovědnému vztahu vůči našemu životnímu prostředí a vytvářet u nich pozitivní zkušenosti z kontaktu s přírodou, se zvířaty a rostlinami.

Paní učitelky pro žáky připravily několik stanovišť s  různorodými aktivitami a činnostmi. Děti během dopoledne luštily křížovky, rébusy, hádanky, hledaly a pojmenovávaly jarní květiny, pozorovaly živočichy v jejich přirozeném prostředí. Na závěr byly všechny děti odměněny sladkostmi a diplomy. 

                                                                                                                              Mgr. Iva Filáková