Den Země - exkurze Hostětín

Den Země - exkurze Hostětín

V rámci Dne Země strávili žáci příjemné dopoledne v ekologické obci Hostětín. Navštívili jak okolní lesy, tak ekologické prvky v samotné obci.

Mezi velké množství exkurzí pro žáky se na Den Země na naší škole zařadila i návštěva ekologické obce Hostětín. Žáci ze tříd 6.A a 7.A v pátek dne 6. 5. společně prožili zážitkovou procházku okolními lesy, kde jim pan učitel Janota a lektor vysvětlil, jak správně poznat ten který druh stromu a jak zamezit suchu v krajině. Součástí komentované procházky byly i četné výhledy do okolní krajiny.

Druhá část exkurze se věnovala návštěvě celé řady míst po Hostětíně. Žáci viděli pasivní dům, obecní výtopnu, kořenovou čističku, ale i hostětínskou moštárnu. Nakonec si mohli nakoupit celou řadu BIO výrobků z místní produkce. Dle úsměvu na rtech žáků se akce vydařila a do školy jsme se vraceli spokojení.

EVVO ZŠ Slavičín - Vlára