Den vody na 1. stupni

Den vody na 1. stupni

22. března 2023 - den jako každý jiný? Rozhodně NE! Slavili jsme totiž na 1. stupni “Den vody”. Už od rána bylo poznat, že je ve škole “něco jinak”. Žáci i paní učitelky chodili v modrém oblečení, třídy byly vyzdobeny do modra a tabule zaplněny křížovkami, obrázky…

Hned v úvodu vyučování si žáci s paní učitelkami povídali o vodě - Proč je pro nás důležitá? Proč musíme vodou šetřit? Jak ve škole i doma vodou šetříme? Apod. A pak už jsme se “vrhli do práce”.

V 1. třídách děti shlédly film o putování kapičky vody, ve 4. třídách děti sledovaly koloběh vody s Paxem. Třetí třídy si ukazovaly vypařování vody a zkusily si vytvořit vlastní mrak. Ani Přípravná třída nezůstala pozadu a připojili se k oslavám - žáci tvořili “dešťové kapičky” ve výtvarné učebně. V dalších vyučovacích hodinách jsme četli příběhy o vodě, zpívali písničky - “Prší, prší”, “Holka modrooká”, “Dešťová”, relaxovali za zvuku deště, který jsme si sami vytvořili pomocí hudebních nástrojů, zkoušeli pokusy s vodou, ochutnávali školní kohoutkovou vodu apod. V závěru vyučování se většina tříd vydala na průzkum mimo lavice, k místnímu rybníku “Slavík”.

Den vody uběhl “jako voda” a už nyní se těšíme na další! Velké poděkování patří všem paní učitelkám, které si pro své žáčky připravily opravdu pestrý program.

                                                                                                                                         Mgr. R. Častulíková