Den vody na 1. stupni

Den vody na 1. stupni

Už dvacet devět let je 22.březen určen Světovým dnem vody. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody. Letošním mottem je „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.

Důležitost vody pro nás všechny a jak s vodou šetrně zacházet, bylo i tématem pro naše nejmladší ročníky, které se s těmito tématy setkaly průběžně ve všech předmětech výuky. Od koloběhu vody v přírodě, přes různé pokusy, vycházky do přírody k vodě a výtvarné i hudební chvilky, si děti z tohoto dne odnesly nejen nové poznatky, ale také si jej příjemně užily.

                                                                                                 Mgr. Hana Strnadová