Den stromů v 5. třídách

Den stromů v 5. třídách

"Ze dřeva se dá vyrobit ledacos. Jen ne stromy." / Jan Sobotka/ Tak jako Den vody patří k jaru, tak Den stromů již tradičně slaví naši páťáci na podzim - 20.října.

Celým dnem nás provázela myšlenka, jak je důležité si vážit přírody a chovat se k ní s pokorou, zamýšlet se nad tím, jak je krásná a jak velikou cenu pro nás lidi má. Znovu si uvědomit, že bez zelených gigantů by naše planeta nemohla existovat. Z naučného textu jsme si doplnili znalosti o dendrologii, o ochraně a výsadbě lesního porostu a praktickém využití dřeva. Žáci si hravou formou zopakovali své znalosti v poznávání stromů.
Plejádu barev vyjádřili ve výtvarném tvoření a vymodelovali siluetu podzimního stromu. Krásné pohádkové  příběhy o stromech a jejich obyvatelích vytvořili  žáci 5. B.
Na slunečné podzimní procházce potom obdivovali náš národní strom - lípu, bílé kmeny bříz v blízkosti naší školy. Když objímali téměř  všichni žáci třídy staletý dub v parku, uvědomili si určitě význam stromů pro člověka, ale také sílu a léčivé účinky stromů. Z krásně zbarveného listí vykouzlili žáci "zlatý déšť".

                                                                                                                     PaedDr. Králíková Bronislava