Den stromů na 1. stupni

Den stromů na 1. stupni

“Na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy, mlčí a hledí si svého, čistička zeleného…” Touto známou písničkou od Z. Svěráka a J. Uhlíře začala ve všech třídách oslava Dne stromů, která se konala v pátek 21. října. Den stromů se slaví, aby si lidé připomínali, jak důležité stromy pro nás jsou a ani my - 1. stupeň, jsme na tento den nezapomněli a s chutí se pustili do “oslav”.


Ve třídách jsme plnili různé zábavné úkoly - křížovky, šifry, skládali jsme puzzle, tvořili z listů a přírodnin, poznávali listy a plody stromů, pracovali ve skupinách apod. Počasí nám přálo, a tak všechny třídy pokračovaly programem v přírodě, poznáváním stromů, procházkou po lese, stavěním domečků či mandal z přírodnin, a nebo jen pozorováním podzimní přírody.

Prvňáčci tento svátek slavili ve škole prvně, ale určitě si to náramně užili stejně jako jejich kamarádi z jiných tříd. Již nyní se těšíme na další slavnostní den!

                                                                                                   Mgr. Radka Častulíková