Den stromů na 1. stupni

Den stromů na 1. stupni

Co stromy potřebují k životu? Jaký je význam stromů pro přírodu, planetu a člověka? To vše si žáci připomněli 19.října. Během zážitkového dopoledne se mohli těšit na barevné podzimní tvoření, pohybové aktivity v přírodě a plnění zajímavých přírodovědných úkolů. Žáci se také aktivně podíleli na vytvoření výstavky o stromech. Při ochutnávce čajů, marmelád, džemů a moučníků jsme se mohli na vlastní oči a chuť přesvědčit, co nám stromy vše dávají a nic za to nechtějí. Třídní učitelé