Den předškoláčků

Den předškoláčků

Na naší škole jsou pravidelně v každém školním roce připraveny tři předškoličky pro budoucí prvňáky. Vzhledem k situaci tohoto školního roku nebylo možné realizovat tuto aktivitu v plné míře. Díky tomu, že jsme se mohli v květnu vrátit do školních lavic, rozhodli jsme se uskutečnit alespoň jedno setkání, aby si děti vyzkoušely školní lavice a práci v hodině.

Zajímavé bylo, že se děti poprvé setkaly se svou třídní učitelkou už před prázdninami. Vzájemně jsme se tak měli možnost poznat, děti si prohlédly svoji budoucí šatnu a také už ví, kde je jejich třída.

Tématem celého setkání byla beruška, která přináší štěstí. Věříme, že nám přinese štěstí v novém školním roce. Na začátku jsme si zazpívali a zatančili. Následoval uvolňovací cvik s básničkou, který je velmi důležitý pro ruku a správné psaní. Připomněli jsme si správné držení tužky a každý žák si vyzkoušel psaní na interaktivní tabuli. I zjišťování, na kterou hlásku slovo začíná a končí, vytleskávání slabik zvládly děti bez problémů. Následovalo poznávání správného počtu a přiřazování k číslici, přikládání teček na berušku, kde žáci řešili více a méně. Na závěr si vyzkoušeli stříhání a lepení. Na konci hodiny si děti odnesly vytvořený výkres a překvapení, které připravily vychovatelky z naší školní družiny. Všem dětem se ve škole moc líbilo. Po prázdninách se společně uvidíme ve školních lavicích, těší se děti i jejich učitelky.

Vaše paní učitelky Hanka, Darja a Šárka