Den dětí v prvních třídách

Den dětí v prvních třídách

Jak oslavily děti z prvních tříd svůj svátek? Sladce.

Nejprve plnily úkoly z oblasti přírodovědy, dále prokazovaly své dovednosti z českého jazyka, ale také své umělecké vlohy a fantazii při tvorbě obrazců z přírodnin nebo snahu a dovednost spolupráce ve smíšených skupinách. Za odměnu si všichni pochutnali na výborné zmrzlině.

Vítěze vyhlásily paní učitelky. Nebylo to jednoduché, protože všichni prvňáčci si za své znalosti a sportovní výkony zasloužili být vítězi.

                                                                                                                              Mgr. M. Zálešáková