DEN DĚTÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

DEN DĚTÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

To, že mají rády pohyb a soutěžení, ukázaly děti z naší školy i při oslavě Mezinárodního dne dětí.

Na prvním stupni připravily paní vychovatelky v parku 15 stanovišť s různými sportovními aktivitami - jízdu na koloběžce, lov rybiček, chůzi na chůdách, stavění hradu z kostek, hod tenisovým míčkem do šaška nebo do kruhu, skákání v pytli atd. Za své výkony v jednotlivých disciplínách děti obdržely žetonky, za které si chodily nakupovat do „krámku“ sladkosti, hračky a pomůcky do školy. Takže se soutěžilo, závodilo a hlavně nakupovalo.

Žáci druhého stupně se turnajově utkali v šipkách, kuželkách, fotbale, baseballu a florbale. Na sportovištích panovala výborná atmosféra a také skvělá spolupráce například páťáků s deváťáky. Za své výkony získaly medaile tři nejlepší týmy v každé soutěži.

Tento pěkný den byl zakončen na fotbalovém hřišti, kde bylo odehráno utkání učitelé versus žáci. Zápas sledovala z tribuny téměř celá škola a určitě se toto představení každému muselo líbit. Děti si svůj den užily.

Poděkování patří všem pracovníkům školy, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne, roztleskávačkám za krásné vystoupení, panu Arnoštu Goreckému za ochotu a spolupráci na fotbalovém hřišti, dětem za předvedené výkony a městu Slavičín za spolufinancování této akce.

David Ptáček