Dějepisná exkurze do Oswietimi

Dějepisná exkurze do Oswietimi

Mezi každoroční exkurze žáků 9. tříd už tradičně patří zájezd do Polska. Žáci se seznámí s historií královského města Krakow, ale stěžejní část výjezdu se odehrává v koncentračním táboře Oswietim a Birkenau.

Problematice holocaustu věnují žáci v 9. ročníku podstatnou část hodin jazyka českého a dějepisu, proto jsou schopni na konci deváté třídy s informacemi a reáliemi z koncentračního tábora naložit věcně i emocionálně. Toto období historie patří k důležitým mementům, proto by tato místa měl navštívit každý z nás. Seznámení s daným prostředím i drsnými podmínkami  bylo splněno. Další zájem o problematiku je už dál na samotných žácích. Věříme, že si každý z nich odnesl něco, co ho zasáhlo a ponese si prožitek z těchto míst v povědomí dlouho.

                                                                                                                             Mgr. Ludmila Jandíková