Buďte s námi poškole aneb zajímavě a s radostí

Buďte s námi poškole aneb zajímavě a s radostí

Poškole není rád asi žádný žák školou povinný, ale školní projekt „Buďte s námi poškole“ už několik let pod tímto názvem připravuje příjemně strávené odpoledne pro žáky pátých tříd, a zejména pro jejich rodiče či prarodiče.

Letos navíc byla akce ještě trochu inovována a zpříjemnit tento program se snažili nejen učitelé, ale i šikovní žáci vyšších ročníků. Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů o tuto akci, v některých případech přišly celé rodiny, ba dokonce i babičky. Společně tak všichni pomyslně cestovali světem po stopách Rally Dakar, anglicky si simulovali nejrůznější komunikační situace a na poli chemickobadatelského kroužku si tak trochu zakouzlili. Myslíme si, že si někteří rodiče a prarodiče zavzpomínali na svá vlastní školní léta a zcela určitě měli radost ze svých páťáků. Ti se s radostí do programu zapojovali, ukazovali svým blízkým, co už všechno zvládnou,
a samozřejmě byli inspirováni svými staršími spolužáky, co zajímavého je následující léta ve škole čeká. Tak se snad budou těšit. Všem rodičům děkujeme za příjemné odpoledne.

                                                                                                                             Tř. uč. 5.ročníku