Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

V úterý 7. února se konalo školní kolo Biologické olympiády.

Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků 6.- 9. ročníku. Test na téma „Bezlesí“ a poznávání živočichů a rostlin se nejlépe dařilo zvládnout těmto žákům.

V kategorii 6. – 7. ročník:

  1. místo Linda Strnadová, 6.A
  2. místo Vítek Daněk, 7.B
  3. místo Filip Salvét, 6.A

V kategorii 8. – 9. ročník:

  1. místo Tereza Žáková, 9.A
  2. místo Amálie Kozubíková, 8.A
  3. místo Gabriela Zichová, 8.B

  Všem gratulujeme a přejeme další přírodovědné úspěchy.

                                                                      Za všechny vyučující přírodopisu Mgr. Hana Majeriková