Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR

Práce policie, trestná činnosti páchaná na dětech a mladistvých, trestní odpovědnost, nebezpečí v reálném i virtuálním světě – to všechno byla témata besed s nprap. Ivanem Mikulkou.

Besedy proběhly v rámci prevence rizikového chování. Ty byly určeny pro žáky druhých, pátých a osmých tříd a přispěly k tomu, aby se naši žáci dokázali snáz orientovat v nepředvídaných situacích a uvědomovali si vlastní zodpovědnost.

                                                                                                         Mgr. Gabriela Šuráňová