Beseda - Každodenní vliv médií

Beseda - Každodenní vliv médií

Pro žáky 7. ročníku jsme připravili besedu s Mgr. Ivou Šimoníkovou o mediální výchově, tedy o úloze médií v našem každodenním životě.

Dnešní svět je totiž z větší části ovládán médii. Spousta lidí se potýká s tím, co mu média zprostředkovávají, případně jestli je vůbec možné, aby daná informace byla pravdivá. A právě mladší žáci jsou s tímto prostředím konfrontováni čím dál častěji. Je potřeba, aby byli připraveni. Aby dokázali rozpoznat seriózní média od těch méně seriózních, aby pochopili, že i média nemusí „mluvit“ pravdu, že mohou zveličovat, zamlžovat, nebo i lhát. Aby pochopili, jak specifický je svět celebrit, politiky či dětských „idolů“ na sociálních sítích a tomuto světu nepodlehli. Že ne vše musí být pravda a vždy je na místě zdravý selský rozum.
Doufáme, že si žáci z besedy odnesli co nejvíce poznatků, důvodů k zamyšlení až se zase střetnout s něčím, co jim rozum nebude brát. A že i naše beseda přispěla k tomu, aby v sobě pokaždé našli sílu nepodlehnout mnohdy nesmyslným trendům na sociálních sítích. Zkrátka i dnes je pořád nejdůležitější zdravá lidská úvaha.

                                                                                                                                   Mgr. Ludmila Jandíková