Aktivity školní družiny na měsíc duben

Aktivity školní družiny na měsíc duben

• Měsíc bezpečnosti –  individuální programy v jednotlivých    odděleních
• Vesmírná družina
• Pexesiáda
• Terénní hra na školním hřišti – Co do lesa nepatří