Advent v prvních třídách

Advent v prvních třídách

Čekání na Vánoce je pro nás prvňáčky dlouhá doba, a tak jsme si čas zpříjemnili několika aktivitami.

Začalo to ve škole „Čertovskou školičkou“, kdy jsme se všichni proměnili v malé čertíky a plnili čertovské úkoly. Všechny jsme samozřejmě hravě zvládli a zasloužili jsme si tím „Čertoviny“ na Sokolovně a také dárky od Mikuláše. Dále následoval zábavný tělocvik, ve kterém jsme sjížděli kopec pomocí lavičky, která byla připevněná na žebřiny, prolézali jsme pod elektrickými svíčkami, které vždy o Vánocích svítí na stromečku a ve družstvech jsme sbírali baňky a třídili je podle barev. Předvánoční čas nám zpříjemnily tety z Dia klubu, se kterými jsme pekli a zdobili perníčky. Nechyběly také koledy, básničky a tanečky. Poslední den jsme si užili besídku ve svých třídách. Moc se těšíme na Vánoce doma a také na to, že se ve zdraví zase sejdeme ve škole v Novém roce 2019.                                                                                                                             

                                                                    Mgr. Šárka Končická, Mgr. Hana Strnadová