Adaptační dny u páťáků

Adaptační dny u páťáků

Ve dnech 20. – 22. září se konaly adaptační dny pro žáky 5. tříd. Žáci a třídní učitelé tak měli možnost lépe se poznat a společně budovat pozitivní klima třídy.

První den jsme pojali sportovně. Proběhla netradiční sportovní olympiáda. Té předcházely různé týmové aktivity. V naší olympiádě však nešlo o nejlepší měřitelné výkony. Soustředili jsme se na prožitek ze společného pohybu a další benefity, které s sebou sportování přináší (spolupráce, soustředění, smysl pro fair-play, dodržování pravidel, ochota pomoci ostatním, sounáležitost s týmem, směřování ke společnému cíli…)

Druhý den pracovali žáci na třech stanovištích. První z nich bylo tvořeno vědomostním (přírodovědným) kvízem. Na dalším stanovišti jsme společně hráli hry, které pomáhaly navodit různé komunikační situace ve třídě. Navštívili nás také pracovnice PPP Zlín. Ty měly pro děti připraveny aktivity zacílené na stmelení třídního kolektivu.

Poslední den se pak nesl v duchu aktivit a her, které byly zaměřeny na rozvoj spolupráce, komunikace ve třídě. Zároveň si díky nim mohli žáci uvědomit svou důležitost pro kolektiv dané třídy. V rámci her jsme si vyzkoušeli práci s tzv. komfortní zónou, úspěchem… Uvědomili jsme si, jak je možné prožívat radost z vlastních výkonů, jak je možné ocenit pokrok ostatních žáků apod. V neposlední řadě jsme pracovali na vzájemném poznávání (aktivity: Srdce naší třídy, Naše kořeny …). V závěru jsme s žáky provedli reflexy činností a evaluaci průběhu těchto tří příjemných dnů.

Co žáky nejvíce rozesmálo? Co jim dny přinesly? Na kterou situaci nejvíce vzpomínají? Jaké poznatky si z adaptačních dnů odnášejí? V čem jim adaptační dny pomohly? Na tyto a mnohé další otázky můžete najít odpovědi v naší e-knize: https://read.bookcreator.com/SmYwNgehB1YCBRUm6xQey8ujnN22/vqJCKLZQSyWKlGIHsvFteg