ADAPTAČNÍ DNY páťáků aneb super 3 dny nového školního roku 2022/2023

ADAPTAČNÍ DNY páťáků aneb super 3 dny nového školního roku 2022/2023

Naši páťáci začali nový školní rok velmi příjemně. Třídní učitelky pro děti připravily tři adaptační dny s programem „ Naše třída, naše parta“. Žáci V.A a V.B se snažili naladit na příjemné zážitky a týmovou spolupráci.

Program adaptačních dnů byl letos zaměřen na vzájemné vztahy mezi žáky, na rozvoj vzájemného naslouchání a vzájemné pomoci.

Jeden den nás navštívily odborné lektorky z KPPP Zlín, které do programu také zařadily aktivity pro podporu zdravého klimatu ve třídě.

Pěkné dopoledne strávili žáci na hřišti. Soutěžili v týmech v netradičních sportovních disciplínách. Všechny činnosti upevňovaly hezké vztahy mezi dětmi a jejich učitelkami.

Aktivity žáci zvládli bravurně v duchu fair play.

Doufáme, že si žáci odnesli z těchto 3 dnů spoustu příjemných zážitků.

Všem páťákům přejeme úspěšné zvládnutí nového školního roku.

Třídní učitelky 5. ročníku