5. třídy na exkurzi

5. třídy na exkurzi

Páté třídy navštívily muzeum J. A. Komenského a Planetárium v Uherském Brodě.

Zopakovali jsme tím učivo vlastivědy. Muzeum nás nadchlo právě tím, že jsme si měli možnost vyzkoušet, jak se děti dříve učily. Prožili jsme jednu vyučovací hodinu ve starých lavicích s názornými pomůckami tehdejší doby. V planetáriu jsme sledovali pohyby planet, viděli jsme různá souhvězdí a pozorovali jsme pohyb slunce za 24 hodin. Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a přínosné pro naši výuku.

                                                                                                                                       Mgr. Šárka Končická