1. místo ve sportovní soutěži „Hejtmanův pohár“

1. místo ve sportovní soutěži „Hejtmanův pohár“

S koncem třetího ročníku sportovní soutěže „Hejtmanův pohár“ si celá naše škola mohla zakřičet „Hurááá“. Důvod je prostý, po roce jsme ve Zlínském kraji znovu získali první místo a vyhráli tak pro svoji školu 10 000 Kč. Nutno podotknout, že na tento úspěch může být právem hrdý opravdu každý žák školy, neboť se do opičí dráhy Hejtmanova poháru zapojili úplně všichni (1. – 9. ročník). Kluci i holky museli před vstupem na dráhu soutěže projevit odvahu, hbitost a přesnou mušku. Na trati se sportovci naší školy setkali jak s florbalovým náčiním, tak s basketbalovým balonem. Ale nebyly to jen sportovní výzvy, které na naše žáky čekaly. Za úkol také měli mladí sportovci zpívat, malovat a ve videích představovat naši školu. Vše za účelem propojení sportovní soutěže s dalšími předměty ZŠ. A tak se stalo, že vznikla školní soutěžní vlajka, píseň o zdolávání dráhy či rozmanitá videa ze zákulisí soutěže. Všem žákům děkujeme za výborné sportovní výkony a vzornou reprezentaci školy.

Předmětová komise tělesné výchovy