Zahájení školního roku 2023/2024

13.08.2023


Podrobné informace k zahájení školního roku 2023/2024 v ZŠ Slavičín - Vlára

Nový školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 7.45 hodin v jednotlivých třídách 1. – 9. ročníku, kde bude připraven program prvního školního dne s třídními učiteli.

Na žáky 1. - 4. ročníku budou čekat třídní učitelky ve třídách od 7.15 hodin. Ve třídě musí být všichni žáci v 7.40 hodin. Prvňáčci půjdou do svých tříd spolu s rodiči. Všichni žáci se při vstupu do školy přezují do přezůvek, poté půjdou do tříd. Šatny a třídy budou označeny.

Žáci 5. - 9. ročníku:

Vstup do školy od 7.00 hodin budou moci pouze žáci dojíždící z okolních obcí a do 7.25 hodin zůstanou ve Školním informačním centru v přízemí. Žáci ze Slavičína přijdou do školy nejdříve v 7.25 hodin. Všichni žáci budou ve svých třídách nejpozději v 7.40 hodin.

Po ukončení programu zahájení školního roku odejdou žáci na oběd, do školní družiny nebo domů.

Vydávání obědů ve školní jídelně: 9:00 hodin: 1. – 4. ročník, 9:20 hodin: 5. ročník,

9:35 hodin: 6. – 9. ročník, 10:00 hodin: přípravná třída.

Děti z přípravné třídy půjdou po obědě do školní družiny nebo s rodiči domů.

Všechny šesté třídy jsou umístěny v přízemí hlavní školní budovy.

Umístění prvních tříd v budově I. stupně: třída 1.A – 2. patro, 1.B – 2. patro, 1.C – 1. patro.

Všichni žáci 1. – 9. ročníku si už první školní den přinesou přezůvky. Žáci 5. – 9. ročníku obdrží 1. září od svých třídních učitelů klíče od uzamykatelných šatních skříněk.

Prvňáčci přijdou s aktovkami.

Rodiče žáků prvních tříd již obdrželi přístupová hesla do aplikace Edu Page pro komunikaci s třídní učitelkou.

Rodiče nových žáků šestých tříd (ze ZŠ Malé Pole, Šanov, Rokytnice) obdrží na své emailové adresy přístupová hesla do aplikace Edu Page v prvních školních dnech, po dodání emailové adresy třídní učitelce/učiteli.

Úterý 5. září 2023

Výuka v 1. třídách bude ukončena v 9.25 hodin.

Výuka ve 2. - 9. třídách ukončena po 4. vyučovací hodině.

Tento den budou žáci celé dopoledne se svými třídními učiteli. Proběhnou třídnické hodiny, žáci se seznámí se Školním řádem a budou jim sděleny všechny potřebné informace.

Oběd ve školní jídelně bude pro prvňáčky v 9.50 hodin, poté odejdou s rodiči domů nebo s p. vychovatelkami do školní družiny.

Přípravná třída půjde na oběd do školní jídelny na 10.05 hodin. Pak přejdou děti s paní vychovatelkou a třídní učitelkou do školní družiny.

Vydávání obědů ve školní jídelně:

9.50 hodin: 1. ročník, 10.05 hodin: přípravná třída,

10.50 hodin: 2. ročník, 11.05 hodin: 3. třída, 11.10 hodin: 4. třída, 11.15 hodin: 5. třída.

Po obědě přejdou děti do školní družiny nebo školního klubu. Žáci, kteří nechodí do ŠD, budou do 11.25 hodin s třídní učitelkou.

Žáci 5. a 6. ročníku mohou navštívit po vyučování do 14.00 hodin Školní informační centrum v přízemí hlavní budovy.


Od středy 6. září 2023 bude probíhat výuka ve všech třídách 2. - 9. ročníku podle stálého rozvrhu. V prvních třídách se ve dnech 6. - 8. září ukončí vyučování v 10.30 hodin.

Rozvrh bude žákům v aplikaci Edu Page zpřístupněn v pátek 1. září 2023.

Výuka nepovinného předmětu Sportovní hry ve 4. - 9. ročníku začně od pondělí 11. září 2023.

Výuka nepovinného předmětu Náboženství 2. - 9. tříd začne od 18. září, v 1. třídách až v týdnu od 2. října 2023.


Rozvrh výuky nepovinného předmětu náboženství: