Koledování dětí - hudební výchova jinak

09.01.2024

Při návštěvě betléma v kostele jsme se dozvěděli, kdo byli Tři Králové. Prohlédli jsme si betlém a zazpívali koledy při doprovodu varhan.
                                                                                                      Mgr. Šárka Končická