Jídelníček

Jídelníček

Provoz školní jídelny při ZŠ Slavičín – Vlára během hlavních prázdnin 

Školní jídelna bude v provozu od 2.7. 2018 do 20.7. 2018. Obědy se budou vydávat od 11.00 – 12.30 hodin.
Individuální stravování žáků bude za běžnou cenu školního stravování.

Školní jídelna zahájí svoji pravidelnou činnost od pondělí 20.8. 2018.
Karty na stravné se budou prodávat v kanceláři ŠJ od pondělí 20. 8. 2018.
Pondělí 3. září 2018 bude vyhrazeno pouze prvňáčkům a novým žákům 6. tříd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny stravného ve školní jídelně ZŠ Slavičín - Vlára

Vzhledem k postupnému zvýšení cen potravin se od 1.2.2018 zvyšuje cena stravného žákům a to následovně:

   7 – 10 let:   23,-Kč            11 – 14 let:   25,-Kč            15 let a více:   28,-Kč


Objednávka stravy: